Ponujeni obvezni izbirni predmeti 2020/21

V šolskem letu 2020/21 na OŠ Poljane Ljubljana ponujamo naslednje predmete:

predmet razred učitelj
1.     francoščina 1 7 Petra Kobe Tomič
2.     nemščina 1 7 Rupnik Hladnik Tatjana
3.     nemščina 2 8 Rupnik Hladnik Tatjana
4.     nemščina 3 9 Rupnik Hladnik Tatjana
5.     španščina 1 7 Ulčnik Breda
6.     španščina 3 9 Ulčnik Breda
7.     gledališki klub 7, 8, 9 Andreja Dvornik
8.     likovno snovanje 1 7 Tacar Barbara
9.     likovno snovanje 2 8 Tacar Barbara
10.   likovno snovanje 3 9 Tacar Barbara
11.    poskusi v kemiji 8, 9 Kokalj Darja
12.    sodobna priprava hrane 7 Lidija Košir Petje
13.    načini prehranjevanja 8, 9 Lidija Košir Petje
14.    multimedija 7, 8, 9 Vidmar Brezec Anuška
15.    računalniška omrežja 8, 9 Vidmar Brezec Anuška
16.    urejanje besedil 7, 8, 9 Vidmar Brezec Anuška
17.    izbrani šport nogomet 7, 8, 9 Maček Romana
18.    izbrani šport odbojka 7, 8, 9 Maček Romana
19.    šport za sprostitev 7, 8, 9 Maček Romana
20.   šport za zdravje 7, 8, 9 Maček Romana
21.   obdelava gradiv les 7, 8, 9 Boštjan Regulj
22.   rastline in človek 7, 8, 9 Brigita Pirnat
23.   organizmi v naravnem in umetnem okolju 7, 8, 9 Brigita Pirnat
24.   genetika 9 Brigita Pirnat
25.   retorika 9 Tatjana Rupnik Hladnik
26.   Sonce, Luna; Zemlja 7, 8, 9 Tatjana Šeruga
27.   kaj nam govorijo umetnine 7, 8, 9 Metka Temlin Dobrilovič
28.   glasbena dela 7, 8, 9 Lucija Tozon
29.   verstva in etika 7, 8, 9

 

(Visited 620 times, 1 visits today)