Delo z nadarjenimi učenci

DELO Z NADARJENIMI UČENCI
V prvi triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka, priporočljivo je le občasno krajše ločevanje nadarjenih učencev iz razreda (npr. pri samostojnem učenju, dodatnem pouku, raznih interesnih dejavnostih). Kasneje se delo razširi tudi na nekatere druge oblike, ki se večinoma organizirajo v okviru fleksibilne in delne zunanje diferenciacije, v okviru dni dejavnosti, pri izvajanju interesnih dejavnosti, dodatnem pouku, pri pripravi na tekmovanja, v okviru izbirnih predmetov
Za nadarjene učence se pripravi individualizirani program dela, pri načrtovanju katerega aktivno sodelujejo tudi učenec in njegovi starši ter po potrebi tudi zunanji sodelavci. V programu se opredelijo cilji ter oblike in metode dela z nadarjenim učencem.
Poleg pravočasnega odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci pa je potrebno tudi njihovo kontinuirano spremljanje.
Ob koncu šolskega leta se opravi analiza izvajanja programov, evalvacija uresničevanja koncepta ter dopolnjevanje in načrtovanje novih programov dela z nadarjenimi učenci.

Program dela za šolsko leto 2018/19:

Poleg utečenega programa dodatnega pouka pri različnih predmetih in nabora interesnih dejavnosti, ki jih nudi šola, predstavljamo aktivnosti, ki smo jih namenili učencem, ki ste bolj radovedni, ustvarjalni in želite od šole več: odkrivanja, zabavnega učenja, ustvarjanja, kritičnega pogleda in prijetnega druženja v raziskovanju.

Vabimo vas, da se udeležite ustvarjalnih delavnic, čisto posebnih tekmovanj, raziskovanj, ekskurzij ter ogledov filmskih in gledaliških predstav, ki smo jih pripravili za ustvarjalne radovedneže. Poskušali smo najti čim bolj raznolike teme.

Prejeli boste povabila k raziskovanju na različnih področjih, kjer boste imeli priložnost svoje izdelke predstaviti na srečanju mladih raziskovalcev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.

FILMSKE IN GLEDALIŠKE PREDSTAVE

Izbrali bomo 2 gledališki predstavi v okviru KINOBALONA – program, namenjen šolskim skupinam.

En film si bomo ogledali v okviru festivala LIFFE v novembru.

Predvidevamo tudi ogled animiranih filmov iz tekmovalnega sklopa SLON III, v okviru festivala ANIMATEKA v decembru.

Obiskali bomo vsaj 2 gledališki, glasbeni, plesni predstavi ali ustvarjalni delavnici v okviru festivala BOBRI, januarja oz. februarja.

DELAVNICE

Za utvarjalne radovedneže bomo med šolskim letom ponudili obiske različnih delavnic na šoli in v okviru festivalov: Noč znanstvenikov in znanstvenic, Festival znanosti in umetnosti …

EKSKURZIJE

Za vas v tem šolskem letu predvidevamo eno ekskurzijo, smer naj zaenkrat ostane skrivnost.

TABORI IN KOLONIJE

Noč branja knjig

V aprilu vam ponujamo posebno doživetje s knjigo v roki in v dobri družbi vrstnikov v šolski telovadnici, kjer vas starši ne morejo priganjati k spanju namesto branja.

Astronomsko-ustvarjalni tabor

Ponujamo vam 2-dnevni astronomski tabor, ki se ga lahko udeležite spomladi. Tabor je namenjen astronomskemu opazovanju neba ter ustvarjalnim delavnicam, ki jih pripravijo naši učitelji na Medvedjem Brdu. Prične se v petek popoldan in se zaključi v nedeljo okrog 11.00.

Razne likovne kolonije

Razpisom likovnih kolonij sledimo preko šolskega leta in vas seznanimo glede na vaše interese. Informacije vam posreduje ga. Barbara Tacar ali Anuška Vidmar Brezec.

DODATNI POUK

Vsem ustvarjalnim radovednežem je namenjen tudi dodatni pouk, ki ga izvajajo učiteljice od 1. do 9. razreda. Pri dodatnem pouku spoznavate predmetna področja tudi preko vsebin, ki jih pri pouku ne slišite, preizkusite in je lepa priložnost za reševanje nalog, s kakršnimi se spopadate na tekmovanjih znanja.

V tem šolskem letu ti, mladi nadebudnež, priporočamo obisk dodatnega pouka pri naslednjih predmetih – od 6. do 9. razreda:

ANGLEŠČINA

Mentorica je Nena Remiaš.

Učenci se boste pripravljali na tekmovanje iz angleščine, pripravili nastop in morda ustvarili angleški časopis.

BIOLOGIJA in NARAVOSLOVJE

Mentorica je Brigita Pirnat.

Učenci se boste pripravljali na tekmovanje iz znanja biologije in na ekokviz, predvidoma boste pripravili raziskovalno nalogo in skrbeli za Gozdno učno pot Golovec, ki so jo ustvarili vaši predhodniki.

GEOGRAFIJA

Mentor je Marsel Šnepf.

Pripravljali se boste na tekmovanje iz znanja geografije in orientacije, za popestritev pa boste imeli terensko delo.

ZGODOVINA

Mentorica je Metka Temlin Dobrilovič.

Pripravljali se boste na tekmovanje iz znanja zgodovine in spoznavali zgodovinska dejstva, za kakršna pri pouku ni časa. Vključili se boste lahko tudi v raziskovalno delo.

FIZIKA

Mentorica je Tatjana Šeruga.

Pripravljali se boste na tekmovanje iz znanja fizike ter raziskovali fizikalne zakonitosti različnih pojavov.

KEMIJA

Mentorica je Darja Kokalj.

Pripravljali se boste na tekmovanje iz znanja kemije ter »zacoprali« kakšen kemijski poskus, da vam ne bo dolgčas.

MATEMATIKA

Mentorici sta Tatjana Šeruga in Darja Ušeničnik.

Pripravljali se boste na tekmovanje iz znanja matematike Kenguru ter “trli matematične orehe”.

SLOVENŠČINA

Mentorici sta Andreja Dvornik in Tatjana Rupnik Hladnik.

Pripravljali se boste na tekmovanje iz znanja slovenščine, izdelovali projektno nalogo za projekt e-knjiga ter se pripravljali na nacionalno preverjanje znanja.

TEKMOVANJA

Imeli boste možnost udeležbe na vseh tekmovanjih znanj, športnih tekmovanjih na občinskem nivoju ter nekaterih drugih tekmovanj kot je tekmovanje v računalniški pismenosti BOBER, tekmovanje pevskih zborov ipd.

Natečaji

Sodelovali bomo na likovnih, literarnih, fotografskih in drugih natečajih, ki bodo razpisani med šolskim letom. Mnogi med njimi bodo ekološko obarvani.

K sodelovanju ste toplo vabljeni.

Preizkusite se lahko tudi v vseh tekmovanjih znanj, ki so objavljena v šolski publikaciji in na šolski spletni strani:

·         slovenska, angleška, nemška, zamejska bralna značka

·         športna značka

·         vesela šola

·         tekmovanje iz matematike, logike, fizike, kemije, biologije, računalništva, geografije,

·         tekmovanje mladih zgodovinarjev

·         tekmovanje iz slovenščine – Cankarjevo priznanje in tujih jezikov

·         tekmovanje mladih tehnikov in modelarjev

·         računanje je igra

·         športna tekmovanja

INTERESNE DEJAVNOSTI

Na šoli tudi v tem šolskem letu izvajamo pester izbor interesnih dejavnosti, med katerimi, upamo, vsak izmed vas, ustvarjalnih radovednežev, najde vsaj eno, ki ga zanima in veseli delo v njej.

Seznam interesnih dejavnosti, ki se izvajajo, lahko najdete na šolski spletni strani v meniju DEJAVNOSTI.

ZA KONEC

Med šolskim letom vas bomo sproti obveščali o aktivnostih. Dobrodošle nam bodo tudi vaše ideje za delavnice, oglede predstav in razstav, …

Na koncu vas prisrčno vabimo k sodelovanju, uživali boste v osvajanju novih znanj ter se zabavali v družbi vrstnikov.

Posebej vas vabimo k sodelovanju na področju raziskovalnega dela, v pomoč vam bodo učiteljice 2. in 3. triade.

(Visited 619 times, 1 visits today)
Dostopnost