Razpored testov

Razpored preizkusov znanja, taborov in dnevov dejavnosti za učence 6. – 9. razreda, 1. ocenjevalno obdobje 2023/24:

razred

datum

6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b
1. 9. 2023                
4. 9. 2023                
5. 9. 2023                
6. 9. 2023 TD TD         TD TD
7. 9. 2023 TD TD TD TD        
8. 9. 2023                
11. 9. 2023                
12. 9. 2023                
13. 9. 2023                
14. 9. 2023                
15. 9. 2023                
18. 9. 2023                
19. 9. 2023                
20. 9. 2023                
21. 9. 2023                
22. 9. 2023                
25. 9. 2023                
26. 9. 2023 ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD
27. 9. 2023                
28. 9. 2023                
29. 9. 2023                
2. 10. 2023                
3. 10. 2023                
4. 10. 2023                
5. 10. 2023                
6. 10. 2023                
9. 10. 2023                
10. 10. 2023                
11. 10. 2023                
12. 10. 2023                
13. 10. 2023             SLJ SLJ
16. 10. 2023                
17. 10. 2023                
18. 10. 2023     TJA TJA     TJA TJA
19. 10. 2023                
20. 10. 2023 TJA TJA            
23. 10. 2023                
24. 10. 2023 SLJ SLJ     TJA TJA    
25. 10. 2023                
26. 10. 2023 NAR NAR            
27. 10. 2023     ND ND ND ND ND ND
30. 10. 2023 JE SEN KE PO ČIT NI CE
31. 10. 2023 JE SEN KE PO ČIT NI CE
1. 11. 2023 JE SEN KE PO ČIT NI CE
2. 11. 2023 JE SEN KE PO ČIT NI CE
3. 11. 2023 JE SEN KE PO ČIT NI CE
6. 11. 2023                
7. 11. 2023                
8. 11. 2023     SLJ SLJ        
9. 11. 2023                
10. 11. 2023                
13. 11. 2023 ND ND         TD TD
14. 11. 2023     TIT          
15. 11. 2023       TIT SLJ SLJ    
16. 11. 2023         TIT      
17. 11. 2023           TIT    
20. 11. 2023     NAR NAR        
21. 11. 2023     ZGO ZGO        
22. 11. 2023                
23. 11. 2023 KD KD KD KD KD KD KD KD
24. 11. 2023                
27. 11. 2023                
28. 11. 2023                
29. 11. 2023         TD TD TD TD
30. 11. 2023 TD TD            
1. 12. 2023                
4. 12. 2023             GEO GEO
5. 12. 2023             BIO BIO
6. 12. 2023         BIO BIO    
7. 12. 2023     ŠI 1 ŠI 1        
8. 12. 2023         ŠI 2 ŠI 2    
11. 12. 2023                
12. 12. 2023         KEM KEM ŠI 3  
13. 12. 2023         SLJ SLJ    
14. 12. 2023     NI 1 NI 1     MAT MAT
15. 12. 2023 ND ND ND ND TD TD    
18. 12. 2023           GEO    
19. 12. 2023 SLJ SLJ GEO GEO GEO   KEM KEM
20. 12. 2023         MAT MAT    
21. 12. 2023                
22. 12. 2023                
25. 12. 2023 BO ŽIČ NO NO VO LET NE
26. 12. 2023 / / / / / / / /
27. 12. 2023 P O Č I T N I CE
28. 12. 2023 / / / / / / / /
29. 12. 2023 / / / / / / / /
1. 1. 2024 NO VO L E T O /
2. 1. 2024 NO VO L E T O /
3. 1. 2024                
4. 1. 2024                
5. 1. 2024         NI 2 NI 2 SLJ SLJ
8. 1. 2024                
9. 1. 2024                
10. 1. 2024 GEO   SLJ SLJ     ZGO ZGO
11. 1. 2024   GEO MAT MAT ZGO ZGO    
12. 1. 2024         FIZ FIZ FIZ FIZ
15. 1. 2024         DKE   TJA TJA
16. 1. 2024           DKE ND ND
17. 1. 2024     DKE          
18. 1. 2024 MAT MAT   DKE     Ni 3 Ni 3
19. 1. 2024                
22. 1. 2024 / / / / / / / /
23. 1. 2024 / / / / / / / /
24. 1. 2024 / / / / / / / /
25. 1. 2024 / / / / / / / /
26. 1. 2024 / / / / / / / /
29. 1. 2024 REDO VAL  NA KON FE REN CA
30. 1. 2024 / / / / / / / /
31. 1. 2024 / / / / / / / /

 

(Visited 11.817 times, 1 visits today)
Dostopnost