Razpored testov

Razpored preizkusov znanja, taborov in dnevov dejavnosti za učence 6. – 9. razreda, 2. ocenjevalno obdobje 2023/24:

razred

datum

6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b
1. 2. 2024                
2. 2. 2024                
5. 2. 2024                
6. 2. 2024                
7. 2. 2024 KD KD KD KD KD KD KD KD
8. 2. 2024 K U L T U R N I   P R A Z N  I K  
9. 2. 2024 P O U K A P R O S T O   nadome stimo 1. junija
12. 2. 2024   GUM       GUM GUM  
13. 2. 2024                
14. 2. 2024 TJA              
15. 2. 2024   TJA           GUM
16. 2. 2024 GUM            GUM      
19. 2. 2024 ZIM SKE   PO ČIT NI CE  
20. 2. 2024 ZIM SKE   PO ČIT NI CE  
21. 2. 2024 ZIM SKE   PO ČIT NI CE  
22. 2. 2024 ZIM SKE   PO ČIT NI CE  
23. 2. 2024 ZIM SKE   PO ČIT NI CE  
26. 2. 2024                
27. 2. 2024       GUM TJA TJA    
28. 2. 2024                
29. 2. 2024     GUM          
1. 3. 2024                
4. 3. 2024     TJA TJA SLJ SLJ    
5. 3. 2024                
6. 3. 2024                
7. 3. 2024                
8. 3. 2024                
11. 3. 2024                
12. 3. 2024                
13. 3. 2024                
14. 3. 2024         TD TD    
15. 3. 2024                
18. 3. 2024                
19. 3. 2024                
20. 3. 2024                
21. 3. 2024                
22. 3. 2024                
25. 3. 2024     NAR NAR        
26. 3. 2024                
27. 3. 2024                
28. 3. 2024 SLJ SLJ            
29. 3. 2024                
1. 4. 2024 V  E L  I K  A   N O Č  
2. 4. 2024                
3. 4. 2024                
4. 4. 2024 NAR NAR            
5. 4. 2024                
8. 4. 2024 ŠD ŠD ŠD ŠD        
9. 4. 2024     SLJ SLJ        
10. 4. 2024               GEO
11. 4. 2024             GEO  
12. 4. 2024                
15. 4. 2024         ŠD ŠD ŠD ŠD
16. 4. 2024     EKSKUR ZIJA        
17. 4. 2024             BIO BIO
18. 4. 2024           BIO    
19. 4. 2024 ZGO ZGO     BIO   FIZ FIZ
22. 4. 2024                
23. 4. 2024     GEO GEO     KEM KEM
24. 4. 2024         ZGO ZGO SLJ SLJ
25. 4. 2024         KEM KEM    
26. 4. 2024                
o č i t n i c e
6. 5. 2024                
7. 5. 2024 NPZ
SLJLUM
narodna galerija
NPZ SLJ

LUM
narodna galerija

    KD KD NPZ
SLJ
LUM Moderna galerija
NPZ
SLJ
LUM Moderna galerija
8. 5. 2024                
9. 5. 2024 NPZ MAT

pouk

NPZ MAT

pouk

        NPZ MAT

KD

NPZ
MAT
KD
10. 5. 2024 ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD
13. 5. 2024 NPZ
TJA
ND
NPZ TJA
ND
KD KD     NPZ LUM
TD
NPZ
LUM
TD
14. 5. 2024             ZGO ZGO
15. 5. 2024             ŠI 3  
16. 5. 2024     MAT MAT        
17. 5. 2024         FIZ FIZ    
20. 5. 2024 GEO GEO NAR NAR     TJA TJA
21. 5. 2024           GEO EKSKUR ZIJA
22. 5. 2024     ZGO       NEM      
23. 5. 2024       ZGO GEO   MAT MAT
24. 5. 2024               ŠI 2 ŠI 2    
27. 5. 2024     ND ND       NEM
28. 5. 2024 SLJ SLJ NEM   TJA TJA    
29. 5. 2024     TJA TJA MAT MAT    
30. 5. 2024     ŠI 1 ŠI 1     / /
31. 5. 2024 TJA TJA TD TD     / /
1. 6. 2024 70 – l e t n i c a   š o l e
3. 6. 2024         SLJ SLJ    
4. 6. 2024 MAT MAT SLJ SLJ     / /
5. 6. 2024             / /
6. 6. 2024 / / / / / / / /
7. 6. 2024 / / / / / / / /
10. 6. 2024 / / / / / / ND ND
11. 6. 2024 / / / / / / TD

RED.

TD

KONF.

12. 6. 2024 / / / / / / / /
13. 6. 2024 / / / / / / ŠD

VALE

ŠD

TA

14. 6. 2024 / / / / / / RAZDEL. SPRIČEVAL
17. 6. 2024 / / / / / / / /
18. 6. 2024 / / / / / / / /
19. 6. 2024 / / / / / / / /
20. 6. 2024 REDO VALNA   KONFE REN CA / /
21. 6. 2024 ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD / /
24. 6. 2024 RAZ

PRO

DELI

SLA

TEV

VA

  SPRI

PRO

ČEVAL

SLAVA

   

 

(Visited 13.938 times, 1 visits today)
Dostopnost