Razpored testov

Razpored preizkusov znanja, taborov in dnevov dejavnosti za učence 6. – 9. razreda, 1. ocenjevalno obdobje 2020/21:

razred

datum

6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b
1. 9. 2020
2. 9. 2020
3. 9. 2020
4. 9. 2020
7. 9. 2020
8. 9. 2020
9. 9. 2020
10. 9. 2020
11. 9. 2020
14. 9. 2020
15. 9. 2020 TD TD TD TD
16. 9. 2020
17. 9. 2020
18. 9. 2020
21 .9. 2020
22. 9. 2020
23. 9. 2020 ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD
24. 9. 2020
25. 9. 2020
28. 9. 2020
29. 9. 2020
30. 9. 2020
1. 10. 2020
2. 10. 2020
5. 10. 2020
6. 10. 2020
7. 10. 2020
8. 10. 2020
9. 10. 2020
12. 10. 2020 SLJ SLJ
13. 10. 2020 tja tja SLJ SLJ
14. 10. 2020
15. 10. 2020 tja tja tja tja
16. 10. 2020
19. 10. 2020 tja tja
20. 10. 2020 SLJ SLJ mat mat
21. 10. 2020 SLJ SLJ
22. 10. 2020 ND ND ND ND ND ND ND ND
23. 10. 2020
26. 10. 2020 JE SEN SKE PO ČIT NI CE
27. 10. 2020 JE SEN SKE PO ČIT NI CE
28. 10. 2020 JE SEN SKE PO ČIT NI CE
29. 10. 2020 JE SEN SKE PO ČIT NI CE
30. 10. 2020 JE SEN SKE PO ČIT NI CE
2. 11. 2020
3. 11. 2020
4. 11. 2020
5. 11. 2020
6. 11. 2020
9. 11. 2020
10. 11. 2020 TD TD
11. 11. 2020 mat mat NAR     NAR mat mat
12. 11. 2020
13. 11. 2020
16. 11. 2020
17. 11. 2020 TIT ND ND
18. 11. 2020 mat mat TIT TIT
19. 11. 2020 TIT TIT
20. 11. 2020   TIT
23. 11. 2020
24. 11. 2020 DD DD BIO BIO
25. 11. 2020 NI2 NI2
26. 11. 2020
27. 11. 2020
30. 11. 2020 NAR NAR
1. 12. 2020 SLJ SLJ
2. 12. 2020 geo geo ZGO
3. 12. 2020 TD TD ZGO
4. 12. 2020 NEM NEM
7. 12. 2020 TD TD
8. 12. 2020 SLJ SLJ
9. 12. 2020 geo geo geo
10. 12. 2020 geo
11. 12. 2020 BIO BIO ŠI3
NI3
ŠI3
NI3
14. 12. 2020 NI1 NI1 KEM KEM KEM KEM
15. 12. 2020 ZGO SLJ SLJ
16. 12. 2020 SLJ SLJ ZGO ZGO
17. 12. 2020 ZGO
18. 12. 2020
21. 12. 2020
22. 12. 2020 TD TD TD TD
23. 12. 2020
24. 12. 2020
25. 12. 2020 B O Ž I Č
28. 12. 2020 BO ŽIČ NO NO VO LET NE
29. 12. 2020 P O Č I T N I CE
30. 12. 2020 BO ŽIČ NO NO VO LET NE
31. 12. 2020 P O Č I T N I CE
1. 1. 2021 NOVO LETO NOVO LETO NOVO LETO NOVO LETO
4. 1. 2021
5. 1. 2021
6. 1. 2021
7. 1. 2021 geo geo tja tja
8. 1. 2021 tja tja
11. 1. 2021
12. 1. 2021 fiz fiz mat mat
13. 1. 2021
14. 1. 2021 fiz fiz
15. 1. 2021
18. 1. 2021 TABOR TABOR
19. 1. 2021 TABOR TABOR
20. 1. 2021 TABOR TABOR
21. 1. 2021 / / / / TABOR TABOR / /
22. 1. 2021 / / / / TABOR TABOR / /
25. 1. 2021 / / / / / / / /
26. 1. 2021 / / / / / / / /
27. 1. 2021 / / / / / / / /
28. 1. 2021 REDO VAL  NA KON FE REN CA
29. 1. 2021 / / / / / / / /

 

(Visited 2.857 times, 3 visits today)