Šolski zvonec

DOPOLDAN

UraČas šolske ure Odmor Čas odmora
Predura 7.30 - 8.151. odmor8.15 - 8.20
1. ura 8.20 - 9.052. odmor9.05 - 9.10
2. ura9.10 - 9.553. /glavni/odmor/malica 9.55- 10.20
3. ura 10.20 - 11.054. odmor11.05 - 11.10
4. ura11.10 - 11.555. odmor11.55 - 12.00
5. ura12.00 - 12.456. odmor12.45 - 12.50
6. ura12.50 - 13.357. odmor13.35 - 13.40
za nekatere izbirne pred. 13.35 - 14.00
7. ura13.40 - 14.25
za nekatere izbirne pred.
14.00 - 14.45
8. odmor14.25 - 14.30
za nekatere izbirne pred.
14.45 - 14.50
8. ura14.30 - 15.15
za nekatere izbirne pred.
14.50 - 15.35
9. odmor15.15 - 15.20
za nekatere izbirne pred.
15.40 - 16.25
9. ura15.20 - 16.0510. odmor16.05 - 16.10
10. ura16.10 - 16.5511. odmor16.55 - 17.00

VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Jutranje varstvo je organizirano za učence od 1. do 4. razreda, podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda.

Jutranje varstvo poteka od 6.15 – 8.15, učence sprejemamo v JV do 7.45. Po tej uri so vrata v JV zaprta, učenci lahko počakajo v avli šole.

Podaljšano bivanje je organizirano od 12.00 oz. 12.50 do 16.10, sledi popoldansko varstvo do 17.00.

Program dela podaljšanega bivanja zajema:

– neusmerjeni prosti čas (samostojne igre po interesih učencev),

– samostojno učenje (domače naloge, utrjevanje učne snovi) in

– organizirani prosti čas (organizirane in vodene dejavnosti po interesih učencev).

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učiteljica oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

(Visited 2.014 times, 1 visits today)
Dostopnost