Učenci sedmih razredov smo danes, 24. 10. 2019, preživeli lep sončen dan na Golovcu. Nabirali smo liste drevesnih in grmovnih vrst, iz katerih bodo učenci izdelali herbarij.

Spoznali smo, da je narava najboljša učilnica, kjer se lahko na primerih iz narave naučimo: ločevanje drevesnih vrst, zgradbo in sestavo tal, ekološke dejavnike, ki vplivajo na sestavo gozda, vlogo gliv v gozdu, …

Učno pot so učenci prehodili tudi virtualno s pomočjo tabličnih računalnikov in reševali učni list.

 

(Visited 581 times, 1 visits today)
Dostopnost