Obvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2024/25 se na OŠ Poljane Ljubljana izvajajo naslednji predmeti:

predmet razred učitelj
1.     nemščina 1 7 Korošec Boštjan
2.     nemščina 2 8 Korošec Boštjan
3.     nemščina 3 9 Korošec Boštjan
4.     španščina 1 7 Ulčnik Breda
5.     španščina 2 8 Ulčnik Breda
6.     španščina 3 9 Ulčnik Breda
7.     likovno snovanje 1 7 Tacar Barbara
8.     likovno snovanje 2 8 Tacar Barbara
9.     likovno snovanje 3 9 Tacar Barbara
10.   multimedija 7, 8, 9 Anuška Vidmar Brezec
11.   obdelava gradiv – les 7, 8, 9 Boštjan Regulj
12.   poskusi v kemiji 8, 9 Jona Bergant
13.   raziskovanje organizmov v domači okolici 7, 8, 9 Jona Bergant
14.   sodobna priprava hrane 7, 8, 9 Lidija Košir Petje
15.   načini prehranjevanja 8, 9 Lidija Košir Petje
16.   izbrani šport nogomet 7, 8, 9 Maček Romana
17.   šport za sprostitev 7, 8, 9 Maček Romana
18.   šport za zdravje 7, 8, 9 Maček Romana

 

(Visited 917 times, 1 visits today)
Dostopnost