Učiteljice in učitelji

UČITELJICE IN UČITELJI V ŠOLSKEM LETU 2022/23

I. TRIADA

RAZRED

RAZREDNIK

e-naslov

UČILNICA UČITELJI
PODALJŠANEGA
BIVANJAe-naslov
1. a Sara Tomažin
sara.tomazin@ospoljane.si
št. 1/P Helena Habič
helena.habic@ospoljane.siViktorija Stanišič
viktorija.stanisic@ospoljane.si

Sabina Luštrik

Petra Gajšek
petra.gajsek@ospoljane.si

Andreja Kovač
andreja.kovac@ospoljane.si

Boštjan Korošec
bostjan.korosec@ospoljane.si

 

 

1. b Katja Ratej
katja.ratej@ospoljane.si
št. 2/P
2. a Liljana Šanca
lili.sanca@ospoljane.si
št.3/P
2. b Branka Kogovšek
branka.kogovsek@ospoljane.si
št.4/P
3. a Sonja Pretnar
sonja.pretnar@ospoljane.si
št. 5/P
3. b Simona Lesar
simona.lesar@ospoljane.si
št. 6/P
ŠPO Črt Lipovšek
crt.lipovsek@ospoljane.si
šp. kabinet
TJA Anja Uranič
anja.uranic@ospoljane.si
 


II. TRIADA

RAZRED

RAZREDNIK

e-naslov

UČILNICA UČITELJI
PODALJŠANEGA
BIVANJAe-naslov
4. a
Katja Kardelj
katja.kardelj@ospoljane.si
23/P Boštjan Korošec
bostjan.korosec@ospoljane.siBoštjan Regulj
bostjan.regulj@ospoljane.si

Manca Rožman
manca.rozman@ospoljane.si

Marsel Šnepf
marsel.snepf@ospoljane.si

Jona Bergant
jona.bergant@ospoljane.si

4. b Tina Lomovšek
tina.lomovsek@ospoljane.si
 
22/P
5. a Tatjana Rahne
tatjana.rahne@ospoljane.si
20/P
5. b Tina Dečman Barlovič
tina.decman-barlovic@ospoljane.si
21/P
6. a Nena Remiaš – TJA
nena.remias@ospoljane.si
Marsel Šnepf – GEO
marsel.snepf@ospoljane.si
11/1
 
6. b Anja Uranič – TJA
anja.uranic@ospoljane.si
Boštjan Regulj – TIT
bostjan.regulj@ospoljane.si 
14/1  
DSP Mojca Mavretič
mojca.mavretic@ospoljane.si
Tajda Lukan
tajda.lukan@ospoljane.si
kabinet
prizidek
 
ŠPO Črt Lipovšek
crt.lipovsek@ospoljane.si
šp. kabinet  
GUM Lucija Tozon
lucija.tozon@ospoljane.si
13/1  
TJA Breda Ulčnik
breda.ulcnik@ospoljane.si
12/1  

III. TRIADA    

UČITELJ-ica e-naslov PREDMETI RAZRED UČILNICA
Manca Rožman – r
manca.rozman@ospoljane.si ZGO 7. a 12/1
Jona Bergant – s jona.bergant@ospoljane.si KEM, POK, ROD 7. a
19/1
Manca Potušek – r
manca.potusek@ospoljane.si SLJ, TJA 7. b 16/1
Matej Žalig matej.zalig@ospoljane.si svet. delo in DSP 7. b
k7-1/pritličje
Brigita Pirnat brigita.pirnat@ospoljane.si BIO, NAR, GOS, GEN  8. a 18/1
Ines Bistrović ines.bistrovic@ospoljane.si MAT  8. b 15/1
Tatjana Šeruga tatjana.seruga@ospoljane.si MAT, FIZ  9. a 19/1
Lucija Tozon lucija.tozon@ospoljane.si GUM 9. b 13/1
Nena Remiaš nena.remias@ospoljane.si  TJA   11/1
Marsel Šnepf marsel.snepf@ospoljane.si GEO, DKE   14/1
Breda Ulčnik breda.ulcnik@ospoljane.si TJA, ŠI1, ŠI2   12/1
Boštjan Korošec
bostjan.korosec@ospoljane.si NEM, PB
  17/1
Anja Uranič
anja.uranic@ospoljane.si TJA
  14/1
Tatjana Rupnik Hladnik tatjana.hladnik@ospoljane.si SLJ
  17/1
Andreja Dvornik andreja.dvornik@ospoljane.si  SLJ    16/1
Marsel Šnepf marsel.snepf@ospoljane.si GEO, DKE
  14/1
Romana Maček romana.macek@ospoljane.si ŠPO, IŠP-O, N, ŠSP, ŠZZ
  zbornica
Petra Kobe Tomič petra.kobe.tomic@ospoljane.si FI2
  zbornica
Lidija Košir Petje  lidija.kosir-petje@ospoljane.si GOS, SPH, NPH
  št. 24/P
Črt Lipovšek
crt.lipovsek@ospoljane.si ŠPO   šp. kabinet
Barbara Tacar barbara.tacar@ospoljane.si LUM, LS, NIP UME
  št. 11/1
Boštjan Regulj
bostjan.regulj@ospoljane.si TIT, NIP TEH
  TEH/1
Anuška Vidmar Brezec anuska.vb@ospoljane.si MME, NIP RAČ   rač. uč./1
Ana Panjan ana.panjan@ospoljane.si svet. delo in DSP   k. svet. sl./1
Manca Potušek manca.potusek@ospoljane.si TJA, SLJ, DSP TUJ
  zbornica
Mojca Herceg Bovhan
 mojca.herceg.bovhan@ospoljane.si DSP   k. pri uč. TIT/1
Andreja Kogovšek
andreja.kogovsek@ospoljane.si svet. delo in DSP   k. svet. sl./1
Tajda Lukan
tajda.lukan@ospoljane.si  DSP
  k7-2/pritličje

   

(Visited 7.580 times, 1 visits today)
Dostopnost