Urnik

URNIK 2022/23

1. a – razredničarka Sara Tomažin, sorazredničarka Helena Habič

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ SPO ŠPO GUM        
TOR DDP SLJ MAT SPO ŠPO        
SRE   MAT SLJ LUM LUM   TJA    
ČET   SLJ SLJ MAT GUM        
PET   SPO SLJ ŠPO MAT   TJA    

1. b – razredničarka Katja Ratej, sorazredničarka Viktorija Stanišič

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SPO SLJ MAT ŠPO        
TOR DDP MAT SLJ ŠPO GUM   TJA    
SRE   SLJ SLJ MAT SPO        
ČET   SLJ SPO LUM LUM        
PET   SLJ MAT GUM ŠPO        

2. a – razredničarka Liljana Šanca, sorazredničarka Sabina Luštrik

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ ŠPO TJA MAT SPO      
TOR   SLJ SLJ MAT GUM        
SRE DDP LUM LUM SPO ŠPO SLJ      
ČET   ŠPO MAT SLJ SPO TJA      
PET   MAT GUM SLJ SLJ        

2. b – razredničarka Branka Kogovšek, sorazredničarka Sabina Luštrik

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SPO SLJ SLJ MAT ŠPO      
TOR DDP MAT ŠPO SLJ GUM        
SRE   SLJ SPO TJA LUM LUM      
ČET   SLJ SLJ SPO MAT ŠPO      
PET   SLJ MAT GUM TJA        

3. a – razredničarka Sonja Pretnar, sorazredničarka Petra Gajšek

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ SPO ŠPO MAT TJA      
TOR   MAT SPO SLJ GUM ŠPO      
SRE DDP SLJ SLJ MAT TJA GUM      
ČET   SPO ŠPO MAT SLJ        
PET   SLJ SLJ MAT LUM LUM      

3. b – razredničarka Simona Lesar, sorazredničarka Mojca Herceg Bovhan

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   ŠPO TJA SLJ SPO MAT      
TOR   MAT SPO SLJ SLJ GUM      
SRE DDP SLJ SPO MAT GUM ŠPO      
ČET   MAT SLJ ŠPO TJA        
PET   SLJ SLJ MAT LUM LUM      

4. a – razredničarka Katja Kardelj, sorazredničarka Tajda Lukan

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   ŠPO TJA SLJ MAT RU/GUM   NIP
NEM
 
TOR   SLJ SLJ MAT DRU TJA      
SRE   MAT ŠPO NIT NIT NIP RAČ      
ČET DDP SLJ MAT LUM LUM GUM   NIP
TEH-A
NIP
TEH-A
PET NIP
ŠPO
DRU ŠPO MAT NIT SLJ NIP
UME
   

4. b – razredničarka Tina Lomovšek, sorazredničarka Andreja Kovač

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   TJA SLJ MAT ŠPO GUM/RU   NIP NEM  
TOR   SLJ NIT NIT MAT DRU      
SRE DDP SLJ TJA GUM MAT NIP RAČ   NIP NEM  
ČET   DRU SLJ SLJ MAT ŠPO   NIP TEH-A NIP TEH-A
PET NIP ŠPO MAT ŠPO NIT LUM LUM NIP UME    

5. a – razredničarka Tatjana Rahne, sorazredničarka Mojca Mavretič

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ ŠPO DRU NIT MAT   NIP NEM  
TOR   DRU TJA MAT SLJ RU/GUM KOL-A KOL-B  
SRE   MAT NIT ŠPO DRU TJA NIP RAČ NIP NEM  
ČET DDP SLJ SLJ GOS LUM LUM ŠPO NIP TEH-A NIP TEH-A
PET NIP ŠPO MAT SLJ NIT GUM TJA      

5. b – razredničarka Tina Dečman Barlovič, sorazredničarka Suzana Klemenčič

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   MAT NIT SLJ TJA DRU   NIP NEM  
TOR   MAT ŠPO SLJ NIT GUM/RU KOL-B KOL-A  
SRE DDP SLJ GUM MAT GOS DRU NIP RAČ NIP NEM  
ČET   ŠPO TJA MAT LUM LUM NIT NIP TEH-A NIP TEH-A
PET NIP ŠPO SLJ SLJ ŠPO DRU TJA NIP UME    

6. a – razredničarka Nena Remiaš, sorazrednik Marsel Šnepf

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   GUM GEO SLJ TJA GOS/TIT GOS/TIT    
TOR   RU/2 MAT
skup
SLJ TJA
skup
NAR ŠPO NIP NEM  
SRE LUM-A LUM-A SLJ MAT ŠPO TJA NIP RAČ    
ČET   TJA MAT ŠPO NAR SLJ   NIP TEH-A NIP TEH-A
PET   ZGO MAT SLJ GOS/TIT GOS/TIT NIP UME    

6. b – razredničarka Anja Uranič, sorazrednik Boštjan Regulj

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   ZGO SLJ MAT TJA ŠPO      
TOR   RU/2 MAT
skup
GUM TJA
skup
SLJ NAR NIP NEM  
SRE LUM-B LUM-B ŠPO SLJ GOS/TIT GOS/TIT NIP RAČ    
ČET   NAR TJA MAT SLJ GOS/TIT GOS/TIT NIP TEH-A NIP TEH-A
PET NIP ŠPO SLJ TJA MAT ŠPO GEO NIP UME    

7.a – razredničarka Manca Rožman, sorazredničarka Jona Bergant

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON ŠPOf SLJ MAT TJA NAR NAR NI1
ŠZZ-A
ŠSP-B
ŠZZ-A
ŠSP-B
 
TOR TIT1 ŠPO TJA ZGO MAT
skup
TIT2   ROD-A ROD-A
SRE NI1
ŠI1
DKE MAT SLJ TJA
skup
GEO   MME
IŠPN-A
IŠPO-B
IŠPN-A
IŠPO-B
ČET LUM-A LUM-A TJA GUM GEO ZGO RU/2 LS1-B LS1-B
PET ŠI1 MAT NAR SLJ SLJ ŠPOd SPH-A SPH-A  

7. b – razredničarka Manca Potušek, sorazrednik Matej Žalig

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   NAR NAR GUM TJA SLJ NI1
ŠZZ-A
ŠSP-B
ŠZZ-A
ŠSP-B
 
TOR ŠPOf ŠPOd SLJ NAR MAT
skup
GEO TIT ROD-A ROD-A
SRE NI1
ŠI1
SLJ GEO ZGO TJA
skup
MAT   IŠPN-A
IŠPO-B
IŠPN-A
IŠPO-B
ČET LUM-B LUM-B TJA DKE SLJ MAT RU LS1-B LS1-B
PET ŠI1 TIT TJA ZGO MAT ŠPO SPH-B SPH-B  

8.a – razredničarka  Brigita Pirnat, sorazredničarka Andreja Dvornik

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON NI2 TJA ZGO SLJ FIZ MAT ŠZZ-A
ŠSP-B
ŠZZ-A
ŠSP-B
 
TOR ŠI2 RU GEO KEM SLJ MAT TJA NPH
POK-B
POK-B
SRE ŠPOd ŠPOf TIT BIO GUM FIZ NI2 MME
IŠPN-A
IŠPO-B
IŠPN-A
IŠPO-B
ČET ŠI2 MAT SLJ ZGO KEM DKE LS2-A LS2-A  
PET SLJ-B ŠPO TJA LUM-A
GEO-B
LUM-A
BIO-B
MAT FI2
SPH-A
FI2
SPH-A
 

8.b – razredničarka Ines Bistrović, sorazrednik Črt Lipovšek

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON NI2 TIT FIZ DKE ZGO TJA NI1
ŠZZ-A
ŠSP-B
ŠZZ-A
ŠSP-B
 
TOR   RU TJA SLJ GEO MAT KEM NPH
ROD-A
POK-B
ROD-A
POK-B
SRE NI1
TIT
ŠPO BIO MAT FIZ SLJ NI2 IŠPO-B IŠPO-B
ČET ŠPOd MAT GUM SLJ TJA KEM LS2-A LS2-A  
PET SLJ-A ŠPOf MAT GEO-A
LUM-B
BIO-A
LUM-B
ZGO FI2 FI2  

9.a – razredničarka Tatjana Šeruga, sorazredničarka Breda Ulčnik

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   FIZ SLJ TJA GUM   NI1
ŠZZ-A
ŠSP-B
ŠZZ-A
ŠSP-B
 
TOR   SLJ KEM MAT BIO ZGO   NPH
ROD-A
POK-B
ROD-A
POK-B
SRE SLJ-B FIZ TJA GEO ZGO ŠPO MAT MME
IŠPN-A
IŠPO-B
IŠPN-A
IŠPO-B
ČET   KEM ŠPO MAT LUM SLJ RU    
PET   SLJ GEO TJA MAT BIO      

9. b – razredničarka Lucija Tozon, sorazredničarka Ana Panjan

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   MAT TJA FIZ SLJ GEO NI1
ŠZZ-A
ŠSP-B
ŠZZ-A
ŠSP-B
 
TOR ŠI2 KEM BIO MAT ŠPO SLJ NI3 NPH
ROD-A
POK-B
ROD-A
POK-B
SRE SLJ-A MAT FIZ TJA SLJ ZGO   IŠPN-A
IŠPO-B
IŠPN-A
IŠPO-B
ČET NI3
ŠI2
TJA MAT KEM ŠPO LUM RU    
PET   GEO GUM BIO ZGO SLJ      

 

(Visited 7.694 times, 1 visits today)
Dostopnost