Likovno snovanje

Mentorica: Barbara Tacar       LIKOVNO SNOVANJE

LIKOVNO SNOVANJE 1

Izbirni predmet Likovno snovanje I. z reševanjem likovnih problemov, ki jih lahko povezuje s vsakdanjim življenjem dopolnjuje vsebine rednega predmeta LIKOVNA VZGOJA.

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih (kiparstvo, slikanje, risanje, grafika, arhitektura) zasnovane na osnovnih  likovnih pojmih, ki jih učenec osvaja, povezuje z vsakdanjim življenjem in nadgrajuje glede na svoj potencial. Učenci ob komunikaciji in interakciji z učiteljem razvijajo občutljivost zaznavanja, domišljijo, vizualni spomin in motorično občutljivost in motorično spretnost. Učenci tako likovno izrazijo misli in občutja na svojstven način in osvojeno znanje lahko uporabijo tudi v praktičnih nalogah.

Primer: Znanja o barvnih kontrastih, pridobljena pri pouku likovne vzgoje, pri likovnem snovanju nadgradimo in povežemo z modnim oblikovanjem in uporabo le teh v modi.

LIKOVNO SNOVANJE 2

Izbirni predmet Likovno snovanje II. z reševanjem likovnih problemov, ki jih lahko povezuje z vsakdanjim življenjem dopolnjuje vsebine rednega predmeta LIKOVNA VZGOJA.

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih (kiparstvo, slikanje, risanje, grafika, arhitektura) zasnovane na osnovnih  likovnih pojmih, ki jih učenec osvaja pri pouku likovne vzgoje, povezuje z vsakdanjim življenjem in nadgrajuje pri likovnem snovanju glede na svoj potencial. Učenci ob komunikaciji in interakciji z učiteljem razvijajo občutljivost zaznavanja, domišljijo, vizualni spomin in motorično občutljivost in motorično spretnost. Učenci tako likovno izrazijo misli in občutja na svojstven način in osvojeno znanje lahko uporabijo tudi v praktičnih nalogah.

Primer: Pri risanju osvajajo načine risarske modulacije (senčenja) ter jih  iščejo in analizirajo skozi opazovanje umetniških del znanih umetnikov. Pri slikanju se učijo iskati povezave, ki združujejo glasbeni  in likovni jezik, naučijo se izražati občutja ob glasbi z barvo. Pri grafiki se srečajo z vizualnim oblikovanjem, ki vsebuje oblikovanje plakatov, knjižnih oprem, celostnih podob…

LIKOVNO SNOVANJE 3

Izbirni predmet Likovno snovanje III. z reševanjem likovnih problemov, ki jih lahko povezuje z vsakdanjim življenjem dopolnjuje vsebine rednega predmeta LIKOVNA VZGOJA.

Vsebine izbirnega predmeta so po posameznih likovnih področjih (kiparstvo, slikanje, risanje, grafika, arhitektura) zasnovane na osnovnih  likovnih pojmih, ki jih učenci osvajajo pri pouku likovne vzgoje, povezujejo z vsakdanjim življenjem in nadgrajujejo pri likovnem snovanju glede na svoj potencial. Učenci ob komunikaciji in interakciji z učiteljem razvijajo občutljivost zaznavanja, domišljijo, vizualni spomin ter motorično občutljivost in motorično spretnost. Učenci tako likovno izrazijo misli in občutja na svojstven način in osvojeno znanje lahko uporabijo tudi v praktičnih nalogah. Prvič se tudi srečajo z vsebinami, ki govorijo o vizualnih medijih, ki so danes že del njihovega vsakdana.

Primer: Pri risanju se srečajo s pravilom zlatega reza, kar je medpredmetna povezava z matematiko.

Pri kiparstvu se srečajo z inštalacijo kot kiparskim delom. Pri vidni komunikaciji pa spoznavajo vizualne medije kot so: fotografija, video in računalniška animacija, film.

 

(Visited 667 times, 1 visits today)
Dostopnost