Izbirni predmeti

V osnovni šoli se izvajajo obvezni izbirni predmeti v 3. triadi ter neobvezni izbirni predmeti v 2. in 3. triadi, v 3. triadi so kot neobvezni izbirni predmeti samo nekateri tuji jeziki.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, 3. triada:
Učenec vsako leto izbere vsaj 2 uri in največ 3 ure izmed ponujenih izbirnih predmetov. Jeziki so 2-urni predmeti, ostali predmeti so 1-urni.
Izvajajo se tisti izbirni predmeti, ki so bili najpogosteje izbrani, v tem šolskem letu lahko izvajamo 18 predmetov.
Učenec je opravičen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov, če obiskuje glasbeno šolo z od MIZŠ potrjenim izobraževalnim programom (dokazilo šole), kar dokazuje z oddanim potrdilom o vpisu v GŠ za tekoče šolsko leto.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, 2. triada:
Učenec lahko izbira med jeziki – francoščina in nemščina – ter med predmeti računalništvo, šport, tehnika, umetnost. Izbere lahko 2 uri, 1 uro ali nobene ure izbirnih predmetov tedensko. Jeziki so 2-urni predmeti, torej lahko učenec izbere samo 1 jezik in nobenega drugega predmeta. Ostali predmeti so 1-urni in učenec lahko izbere 2 predmeta.
Izvajajo se predmeti, ki so najpogosteje izbrani.
Šola lahko izvaja največ 6 predmetov oz. ima lahko največ 6 skupin.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v 3. triadi – jeziki:
Učenec lahko poleg obveznih izbirnih predmetov izbere tudi neobvezni predmet – enega izmed ponujenih tujih jezikov. Jeziki so 2-urni predmeti. Predmet se izvaja, če ga izbere vsaj 12 učenceviz 3. triade in se ne deli po razredih.

(Visited 749 times, 1 visits today)
Dostopnost