Podatki o šoli

OSNOVNA ŠOLA POLJANE
Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana

Ravnatelj: Žarko Tomšič
Pomočnica ravnatelja: Anuška Vidmar Brezec
Tajnica: Barbara Kozlevčar
Računovodkinja: Maja Kanceljak
Šolski svetovalni delavci: Andreja Kogovšek, Ana Panjan in Matej Žalig
TELEFONSKE ŠTEVILKE in ELEKTRONSKI NASLOVI
Tajništvo Barbara Kozlevčar +386(0)12308430  tajnistvo@ospoljane.si
Ravnatelj Žarko Tomšič +386(0)12308432  ravnatelj@ospoljane.si
Šolska mobilna številka +38640 466 701    /
Telefax +386(0)12308443    /
Pomočnica ravnatelja
Anuška Vidmar Brezec
+386(0)12308436  anuska.vb@ospoljane.si
Pedagoginja Andreja Kogovšek +386(0)12308438
andreja.kogovsek@ospoljane.si
Psihologinja Ana Panjan +386(0)12308437
ana.panjan@ospoljane.si
Socialni pedagog Matej Žalig +386(0)12308443 matej.zalig@ospoljane.si
Učiteljice dod. strok. pomoči: Mojca Mavretič,
Mojca Herceg Bovhan, Tajda Lukan
  mojca.mavretic@ospoljane.si
mojca.herceg.bovhan@ospoljane.si

tajda.lukan@ospoljane.si
Računovodstvo – Maja Kanceljak
Dosegljiva v torek in četrtek med 9. in 13. uro.
+386(0)12308440  racunovodstvo@ospoljane.si
Zbornica +386(0)12308441  /
Podaljšano bivanje 1. triade
dosegljiva po 14. uri za nujne primere
+386(0)30350810
/
Kuhinja +386(0)12308442  /
Vodja šolske prehrane
Lidija Košir Petje
+386(0)12308434  lidija.kosir-petje@ospoljane.si
Knjižnica Suzana Klemenčič +386(0)12308444  suzana.klemencic@ospoljane.si
Zobna ambulanta +386(0)14347081
+386(0)14347082
narocanje.patricija.fras-rant@zd-lj.si

Elektronski naslov šole: o-poljane.lj@guest.arnes.si
Spletna stran šole: www.ospoljane.si
Transakcijski račun: SI56 0126 1603 0661 109
Swift: BSLJSI2X
Matična številka: 5083494000
Davčna številka: 73742309

USTANOVITELJ
Osnovna šola Poljane je bila ustanovljena 05. 11. 1954, preimenovana z Odločbo MLO Ljubljana v OŠ Narodni heroj Tone Tomšič, dne 07. 05.1955.
Šola ima s šolskim letom 1992/93 spet naziv OŠ Poljane Ljubljana, kar je v skladu z Odlokom SO Ljubljana Center, opr. štev. 028-7/92, z dne 19. 03. 1992 ( SRG 6394/ 92, reg. vložek 179/00 pri TS Ljubljana).
Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana.

(Visited 14.010 times, 5 visits today)
Dostopnost