Biti EKO pomeni način življenja. Pomeni živeti zdravo in okolju prijazno, k čemur lahko prispevamo vsi. Vsak izmed nas zmore prispevati k ohranjanju in varovanju našega okolja. V želji, da omogočimo vsem, tako učencem kot odraslim, prispevati svoj delež v projektu EKOšola smo oblikovali EKO ODBOR, ki ga sestavljajo pa en učenec iz vsakega razreda.

V mesecu januarju smo v obeh četrtih razredih v okviru projekta EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE brali knjige z ekološko obarvanimi vsebinami. Ob tem smo  krepili zavest o pomenu in ohranjanju čistega bivalnega okolja, spodbujali smo pozitiven odnos do branja, razmišljali o načinih lastnega aktivnega vključevanja v okolje ter drug drugega spodbujali k varovanju naše narave. Najbolj so nas navdušile zgodbe iz knjige Pikapolonica na prašni cesti.

Učenci 6. b razreda smo se lotili projekta “Zeleni športni dan – kako ostati okolju prijazen navijač”. V novembru smo začeli pridno razmišljati o tem, kako bi zasnovali organizacijo zelenega športnega dne – obisk Planice 2023 (od začetka do konca dne) na trajnosten način in pri tem upoštevati različna področja trajnostne mobilnosti, in sicer:

  • kako in kam z odpadki v času prireditve,
  • kako poskrbeti za zdrav duh v zdravem telesu,
  • vključitev športnih aktivnosti že med potjo na dogodek ter
  • kako pozitivno vplivati na družbo in okolje.

Kot sodelujoči smo 1. 3. 2023 povabljeni v Planico, česar se že zelo veselimo.

Prav tako v letošnjem šolskem letu sodelujemo v projektu EKO Paket. Projekt spodbuja in izobražuje o pravilnem ravnanju z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS oziroma odpadna embalaža Tetra Pak) ter njenem recikliranju in krožnosti. S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem odpadne KEMS embalaže v rumeni zabojnik omogočimo njeno recikliranje in izdelavo novih izdelkov. Tako ohranjamo naravne vire, še posebej les.

Posebno mesto v avli je pred kratkim dobil tudi EKO kotiček. Poleg ekolistine smo ob 2. februarju, svetovnem dnevu mokrišč, pripravili manjšo razstavo, ki bo na ogled le še nekaj dni. V omenjenem kotičku se nahaja zabojnik za zbiranje zgoraj omenjene KEMS embalaže. Le-to že pridno zbiramo.

Najmlajši, učenci 1.b razreda, so sodelovali pri EKO natečaju na področju gozda in biotske pestrosti. Skozi učenje o gozdu v različnih letnih časih je nastal zgornji izdelek z naslovom GOZD SKOZI LETNI ČAS. 

 

(Visited 62 times, 1 visits today)
Dostopnost