Šport za zdravje

Mentorica: Romana Maček ŠPORT ZA ZDRAVJE Je namenjen učencem in učenkam, ki jim dve uri športne dejavnosti v okviru pouka nista dovolj. Pomeni izpolnjevanje tistih športnih znanj, s katerimi se mladostniki lahko ukvarjajo v prostem času ( atletika, odbojka, košarka, nogomet, drsanje, tek na smučeh, plavanje)

Pri športu za zdravje učenci in učenke spoznajo pomen redne športne vadbe in prehrane na dobro počutje, pomen nadomeščanja izgubljene tekočine, škodljivost dopinga, poživil in drugih preparatov.

Z igro spodbujamo medsebojno sodelovanje, prijetno doživljanje športa, razvoj pozitivnih navad in sprejemanje drugačnosti, spoštujemo pravila športnega obnašanja in doživljamo sprostitveni vpliv športne vadbe.

(Visited 114 times, 1 visits today)