Gledališki klub

Mentorica: Andreja Dvornik GLEDALIŠKI KLUB

»Svet je oder, kjer igra vsakdo svojo vlogo.«
                                         W. Shakespeare

Izbirni predmet gledališki klub praktično dopolnjuje šolsko delo pri slovenščini.
Je enoletni predmet, ki ga učenec obiskuje po eno uro na teden, v katerem koli razredu zadnjega triletja.
Poleg gledaliških dejavnosti v okviru kulturnih dnevov je predmet povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih.
Namen predmeta ni priprava šolskih proslav in nastopanje na njih, ampak spoznavanje gledaliških poklicev, ustroja gledališča in poteka ugledališčenja dramskega besedila, da bi učenci dobili veselje do obiskovanja gledaliških predstav.
Pouk bo dejaven, kar pomeni, da se bodo učenci urili v improvizaciji, dramatizirali krajša pripovedna besedila, vadili tehnike recitacije in deklamacije in nastopili v krajšem prizoru, ki ga bodo po zakonitostih spoznanih gledaliških tehnik uprizorili sami.

(Visited 625 times, 1 visits today)
Dostopnost