Retorika

Mentorica: Tatjana Rupnik Hladnik       RETORIKA

»Ne govori zmerom, kar veš, toda zavedaj se, kaj govoriš!«                 Claudius Caecus

Retorika sodi med tiste izbirne družboslovno-humanistične predmete, ki jih je šola po zakonu dolžna obvezno ponuditi učencem.

Predmetu je namenjenih 32 ur letno ali 1 ura tedensko v 9. razredu.

Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja celotno človeško zgodovino, saj sta njen namen in cilj predvsem analiza ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja.

Doslej smo v osnovni šoli spretnosti govorništva bolj ali manj uspešno negovali le z govornimi vajami in priložnostnimi nastopi nekaterih učencev. Sedaj nam bo dana priložnost, da učencem ponudimo znanja te plemenite veščine.

Učenke in učenci spoznavajo:

  • kaj je retorika,
  • zakaj se je koristno učiti retorike,
  • etiko dialoga,
  • kaj je argumentacija,
  • razliko med dobrimi in slabimi argumenti,
  • kako pomembni za uspešno prepričevanje so značaji (govorca) in strasti (poslušalcev),
  • nastanek in zgodovino retorike,

S spoznavanjem sestavnih delov retorične tehnike razumejo, kako lahko oblikujejo prepričljive govore.

Učenke in učenci se (na)učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč ter učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

Dosežene cilje pouka retorike bo mogoče dokaj hitro in učinkovito izkoristiti pri vseh drugih šolskih predmetih in v življenju na sploh.

Pri pouku retorike bi morala biti največkrat uresničena skupinska učna oblika (izmenjava vlog pri dialogu, tretje osebe kot opazovalci, načela dialoškega sodelovanja, argumentiranja, prepričevanja).

Učenci dobijo v šolskem letu dve oceni za samostojen govorni nastop na določeno temo ali z določenim namenom in eno oceno za analizo (razčlenitev) govora.

(Visited 108 times, 1 visits today)
Dostopnost