Izbirni predmeti računalništva

Mentorica: Anuška Vidmar Brezec IZBIRNI PREDMETI RAČUNALNIŠTVA

Predmeti so enoletni, po 1 uro tedensko ali 2 uri na 14 dni:

Urejanje besedil, kjer se boste naučili oblikovati različna besedila, od vabil in kratkih obvestil do raziskovalne oz. seminarske naloge, ki jo bo veselje pogledati. Spoznali boste različne urejevalnike besedil in načine uporabe, tako za individualno kot skupinsko uporabo oz. urejanje.
Predmet lahko obiskujete učenci 7., 8. in 9. razreda.

Multimedija – za dobro predstavitev z animacijami in zvokom, ko bodo vsi ostali odprtih ust. Spoznali boste različna orodja, nekatera tudi prosto dostopna. Med drugim se bomo ukvarjali s fotografijo in filmom. Predmet lahko obiskujete učenci 7., 8. in 9. razreda.

Računalniška omrežja – ustvarjali boste prave spletne strani po vaši zamisli in jih po želji tudi objavili na spletu. Spoznali boste pomen in različne načine spletne predstavitve ter različna orodja za izdelavo le-teh. Predmet je namenjen učencem 8. in 9. razreda, obiskujete ga lahko tudi učenci 7. razreda, ki pa morate predhodno pokazati zadostno znanje.

Pri izbirnem predmetu računalništvo – multimedija učenci pridobite osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetu urejanje besedil in računalniška omrežja pa se ta znanja nadgradijo, poglobijo in razširijo. Pomembni elementi predmeta so aktivna vloga učencev, skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnosti učencev, upoštevanje vaših zamisli.

Učenci spoznavate osnovne pojme računalništva, vlogo in pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi, pridobivate temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito in varno uporabo sodobne računalniške tehnologije ter storitev interneta, oblikujete stališča do pridobljenih informacij in krepite merila za vrednotenje lepega, razvijate sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij, …

 

(Visited 407 times, 1 visits today)
Dostopnost