Načrt varnih poti v šolo

Načrt šolskih poti je prvenstveno namenjen večji varnosti šolarjev v cestnem prometu.

Osnovni namen načrta je prikazati najvarnejšo pot v šolo in iz nje v času pouka, v času podaljšanega bivanja in varstva, ob ekskurzijah, izletih in drugih prireditvah šole, izpostaviti probleme na sami poti ter podati napotke za varno ravnanje.

Skrb za varnost v prometu ni več samo stvar posameznika ali šole, ampak je obveza celotne družbe, tako z vidika same varnosti pri vključevanju v promet in vsakdanjem življenju kot tudi z vidika družbene samozaščite.

Načrt varnih poti OŠ Poljane 2022/23

(Visited 376 times, 1 visits today)
Dostopnost