• 60_let1.jpg
  • 60_let2.jpg
  • 60_let3.jpg
  • 60_let4.jpg
  • 60_let5.jpg
  • 60_let6.jpg
  • 60_let7.jpg
  • 60_let8.jpg

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE  ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

·          Razgovor o splošnih dejavnikih, ki so pomembni pri izbiri poklica oz. nadaljnjega izobraževanja in obisk na Centru za informiranje in poklicno svetovanje – CIPS (Smoletova 12) - (12. oktober   2017). Predstavitev rokovnika, poklicnega kažipota in spletnih strani www.mojaizbira.net in www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

·          Izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti. To je pravzaprav prva resnejša vzpodbuda učencu, ki ga opozarja, da je obdobje obvezne šole pri kraju, ter da je potreben razmislek, kam in kako naprej. S pomočjo vprašanj, ki so v anketi, naj bi si učenec ustvaril podobo o sebi, o svojih spretnostih, hotenjih in ob koncu izrazil tudi svojo namero o izobraževanju (november, 2017)

·          Učenci, ki so poklicno neodločeni, lahko s pomočjo Testa poklicnih interesov poiščejo področje, ki jih najbolj zanima (na računalniškem testu na CIPS-u). (Do februarja 2018)

 

·          Individualni razgovori z učenci in starši z namenom poklicnega svetovanja. Starši se lahko za pogovor s šolsko psihologinjo odločite v času govorilnih ur ali po predhodnem dogovoru (od nov. 2017 do jun. 2018).

·          Januarja 2018 izide Razpis za vpis v 1. letnik srednjih šol (le v elektronski obliki)

·          Roditeljski sestanek za starše : februar 2018

·          Informativni dnevi na srednjih šolah: 9. in 10.2. 2018. Tu dobite dodatne informacije o izobraževanju (izjeme glej Razpis).

·          Do 5.3.2018 se je treba prijaviti za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za programe, ki to zahtevajo, ter posredovati dokazila o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za gimnazije (športne). Od 12.3. do 24.3.2018 pa bodo potekali preizkusi na teh šolah.

·          Do 29.3.2018 je potrebno šolam posredovati potrdila o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti.

·          Izpolnjevanje prijav za vpis v 1. letnik srednjih šol – zadnji teden v marcu (kupite obrazec DZS 1,20 ali natisnete z interneta)

·          Do 30.3.2018!!! Učenci vrnete podpisane prijave v svetovalno službo, šola nato prijave pošlje na SŠ. Prijavam morajo biti priloženi vsi dokumenti, ki jih učenec potrebuje za vpis (zdravniško potrdilo,… - glej Razpis)

·          10.4.2018 bodo objavljeni podatki v sredstvih javnega obveščanja o številčnem stanju prijav na srednjih šolah (tudi na internetu).

·          Do 25.4.2018 imajo učenci možnost prenašanja prijave na druge srednje šole!

·          31. 5. 2018 – javna objava omejitev vpisa v srednjih šolah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ (na spletni strani -  www.mss.gov.si)

·          15.6.2018 učenci prejmejo na osnovni šoli spričevala.

·          19. do 22. 6. 2018 do 14. ure: VPIS! Učenci prinašajo dokumente in dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev na srednje šole. Na šolah z omejitvijo vpisa kandidati še ne bodo vpisani.

·          22.6.2018 – Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis uspešnih učencev. Učence, ki niso bili izbrani, srednje šole seznanijo s prostimi vpisnimi mestih ter z možnostmi v 2. krogu izbirnega postopka.

·          I Z B I R N I   P O S T O P E K   K A N D I D A T O V: V 1. krogu šole, ki imajo omejitev vpisa, izberejo na podlagi enotno določenih kriterijev izmed kandidatov, ki so prijavljeni na šoli, novince za 90% razpisanih mest. V 2. krogu učenci, ki niso bili izbrani, kandidirajo na 10% prostih mest na šolah ki so omejile vpis, in še na prosta mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

·          Do 27.6.2018 do 11.00 ure – Prijava za 2. krog.

·          29.6.2018 do 15. ure– Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.

·          6.7.2018 – Objava prostih mest na šolah (internet)

KAKO SI IZRAČUNAM ŠTEVILO ZBRANIH TOČK?

Zaključne ocene obveznih predmetov (brez izbirnih!) v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Z učnim uspehom lahko učenec dobi maksimalno 175 točk.

Učenci in starši lahko poiščete nasvet pri razredniku, drugih učiteljih ter pri šolski psihologinji Suzani Klemenčič, tel.: (01/2308-438), e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Lahko pa se obrnete tudi na šolsko poklicno svetovalko Nevo Gramc Kolenc iz CIPS-a, Smoletova 12, tel.: 01/24-24-286. Tekoče informacije najdete na spletni strani ministrstva:  http://www.mss.gov.si. Koristne informacije o poklicih in srednjih šolah pa si lahko pogledate tudi na spletni strani www.mojaizbira.si. Učenci imajo v srednjih šolah tudi možnost štipendiranja. O štipendijah si lahko več preberete na spletni strani:  http://www.sklad-kadri.si/.

Veliko dobre volje in motivacije za šolsko delo vam želim!

Lep pozdrav!      Suzana Klemenčič, šolska psihologinja

 

 

RAZPIS 2018/19

Roditeljski sestanek 5.2.2018 - predavanje za starše

Razpis, obrazci, učna mesta...

Razpis štipendij za deficitarne poklice

 

 

 

Copyright OŠ Poljane Ljubljana© 2013. Vse pravice pridržane.