• 60_let1.jpg
  • 60_let2.jpg
  • 60_let3.jpg
  • 60_let4.jpg
  • 60_let5.jpg
  • 60_let6.jpg
  • 60_let7.jpg
  • 60_let8.jpg

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE  ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

·          Razgovor o splošnih dejavnikih, ki so pomembni pri izbiri poklica oz. nadaljnjega izobraževanja in obisk na Centru za informiranje in poklicno svetovanje – CIPS (Smoletova 12) - (6. oktober   2016). Predstavitev rokovnika, poklicnega kažipota in spletnih strani www.mojaizbira.net in www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

·          Izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti. To je pravzaprav prva resnejša vzpodbuda učencu, ki ga opozarja, da je obdobje obvezne šole pri kraju, ter da je potreben razmislek, kam in kako naprej. S pomočjo vprašanj, ki so v anketi, naj bi si učenec ustvaril podobo o sebi, o svojih spretnostih, hotenjih in ob koncu izrazil tudi svojo namero o izobraževanju (november, 2016)

·          Učenci, ki so poklicno neodločeni, lahko s pomočjo Testa poklicnih interesov poiščejo področje, ki jih najbolj zanima (na računalniškem testu na CIPS-u). (Do februarja 2017)

 

·          Individualni razgovori z učenci in starši z namenom poklicnega svetovanja. Starši se lahko za pogovor s šolsko psihologinjo odločite v času govorilnih ur ali po predhodnem dogovoru (od nov. 2016 do jun. 2017).

·          Januarja 2017 izide Razpis za vpis v 1. letnik srednjih šol (le v elektronski obliki)

·          Roditeljski sestanek za starše : februar 2017

·          Informativni dnevi na srednjih šolah: 10. in 11.2. 2017. Tu dobite dodatne informacije o izobraževanju (izjeme glej Razpis).

·          Do 28.2.2017 se je treba prijaviti za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za programe, ki to zahtevajo, ter posredovati dokazila o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za gimnazije (športne). Od 6.3. do 18.3.2017 pa bodo potekali preizkusi na teh šolah.

·          Do 27.3.2017 je potrebno šolam posredovati potrdila o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti.

·          Izpolnjevanje prijav za vpis v 1. letnik srednjih šol – zadnji teden v marcu (kupite obrazec DZS 1,20 ali natisnete z interneta)

·          Do 31.3.2017!!! Učenci vrnete podpisane prijave v svetovalno službo, šola nato prijave pošlje na SŠ. Prijavam morajo biti priloženi vsi dokumenti, ki jih učenec potrebuje za vpis (zdravniško potrdilo,… - glej Razpis)

·          7.4.2017 bodo objavljeni podatki v sredstvih javnega obveščanja o številčnem stanju prijav na srednjih šolah (tudi na internetu).

·          Do 25.4.2017 imajo učenci možnost prenašanja prijave na druge srednje šole!

·          30. 5. 2017 – javna objava omejitev vpisa v srednjih šolah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ (na spletni strani -  www.mss.gov.si)

·          15.6.2017 učenci prejmejo na osnovni šoli spričevala.

·          19. do 22. 6. 2017 do 14. ure: VPIS! Učenci prinašajo dokumente in dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev na srednje šole. Na šolah z omejitvijo vpisa kandidati še ne bodo vpisani.

·          22.6.2017 – Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis uspešnih učencev. Učence, ki niso bili izbrani, srednje šole seznanijo s prostimi vpisnimi mestih ter z možnostmi v 2. krogu izbirnega postopka.

·          I Z B I R N I   P O S T O P E K   K A N D I D A T O V: V 1. krogu šole, ki imajo omejitev vpisa, izberejo na podlagi enotno določenih kriterijev izmed kandidatov, ki so prijavljeni na šoli, novince za 90% razpisanih mest. V 2. krogu učenci, ki niso bili izbrani, kandidirajo na 10% prostih mest na šolah ki so omejile vpis, in še na prosta mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

·          Do 27.6.2017 do 12.00 ure – Prijava za 2. krog.

·          30.6.2017 do 12. ure– Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.

·          5.7.2017 – Objava prostih mest na šolah (internet)

KAKO SI IZRAČUNAM ŠTEVILO ZBRANIH TOČK?

Zaključne ocene obveznih predmetov (brez izbirnih!) v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Z učnim uspehom lahko učenec dobi maksimalno 175 točk.

Učenci in starši lahko poiščete nasvet pri razredniku, drugih učiteljih ter pri šolski psihologinji Suzani Klemenčič, tel.: (01/2308-438), e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Lahko pa se obrnete tudi na šolsko poklicno svetovalko Nevo Gramc Kolenc iz CIPS-a, Smoletova 12, tel.: 01/24-24-286. Tekoče informacije najdete na spletni strani ministrstva:  http://www.mss.gov.si. Koristne informacije o poklicih in srednjih šolah pa si lahko pogledate tudi na spletni strani www.mojaizbira.si. Učenci imajo v srednjih šolah tudi možnost štipendiranja. O štipendijah si lahko več preberete na spletni strani:  http://www.sklad-kadri.si/.

Veliko dobre volje in motivacije za šolsko delo vam želim!

Lep pozdrav!      Suzana Klemenčič, šolska psihologinja

 

 

RAZPIS

Predavanje za starše 2.2.2017

Razpis, obrazci, učna mesta...

Razpis štipendij za deficitarne poklice

 

 

 

Copyright OŠ Poljane Ljubljana© 2013. Vse pravice pridržane.